Aquí teniu alguns recursos per escriure textos argumentatius. Mireu d' incorporar alguns dels connectors del discurs en el redactat dels vostres resums i en les pràctiques que, sobre els textos, fem a classe o feu a casa.