Hola.


Ara que comencem a treballar Descartes i les seves "Meditacions metafísiques" seria interessant fer un repàs d' allò que considera la ciència actual sobre "què és la realitat".

Científics conversant sobre qüestions metafísiques